Tin Tức

Anten máy bộ đàm và những điều cần biết

Anten may bo dam cầm tay là một phụ kiện được thiết kế và chế tạo để chịu trách nhiệm thu phát tín hiệu. Khi nó ở trạng thái gửi nó chuyển đổi dòng điện vô tuyến thành sóng vô tuyến điện. Khi nó ở trạng thái nhận nó chuyển sóng điện từ thành dòng điện tần số.

Anten dùng để làm gì ?

- Ăng ten vô tuyến được thiết kế để nhận và gửi tín hiệu vô tuyến. Khi ăng-ten nhận được thông tin, nó tiến hành chuyển sóng điện từ thành một dòng vô tuyến. Khi ăng-ten gửi tín hiệu, chúng chuyển đổi dòng vô tuyến thành sóng điện từ sao cho loa của máy nhận có thể hiểu và phát ra âm thanh.

- Tất cả các máy bộ đàm cầm tay cần một ăng-ten mới để giao tiếp với nhau một cách rõ ràng. Và nếu không có ăng-ten không thể sử dụng thiết bị này để giao tiếp dễ bị trục trặc hoặc có vấn đề khác. Do đó, vai trò của ăng-ten rất quan trọng trong việc giao tiếp vô tuyến.

- Ăng-ten được sử dụng cho thiết bị này bị hư hỏng khi va chạm xảy ra và nếu hỏng hóc thì phải được thay mới. Chính vì thế, chúng ta cần chọn những đơn vị có uy tín tiếng tăm để mua sắm, trang bị được và sử dụng ăng-ten lâu hơn.

Anten máy bộ đàm cầm tay là một phụ kiện được thiết kế và chế tạo để chịu trách nhiệm thu phát tín hiệu. Khi nó ở trạng thái gửi nó chuyển đổi dòng điện vô tuyến thành sóng vô tuyến điện. Khi nó ở trạng thái nhận nó chuyển sóng điện từ thành dòng điện tần số. Anten dùng để làm gì - Ăng ten vô tuyến được thiết kế để nhận và gửi tín hiệu vô tuyến. Khi ăng-ten nhận được thông tin, nó tiến hành chuyển sóng điện từ thành một dòng vô tuyến. Khi ăng-ten gửi tín hiệu, chúng chuyển đổi dòng vô tuyến thành sóng điện từ sao cho loa của máy nhận có thể hiểu và phát ra âm thanh. - Tất cả các máy bộ đàm cầm tay cần một ăng-ten mới để giao tiếp với nhau một cách rõ ràng. Và nếu không có ăng-ten không thể sử dụng thiết bị này để giao tiếp dễ bị trục trặc hoặc có vấn đề khác. Do đó, vai trò của ăng-ten rất quan trọng trong việc giao tiếp vô tuyến. - Ăng-ten được sử dụng cho thiết bị này bị hư hỏng khi va chạm xảy ra và nếu hỏng hóc thì phải được thay mới. Chính vì thế, chúng ta cần chọn những đơn vị có uy tín tiếng tăm để mua sắm, trang bị được và sử dụng ăng-ten lâu hơn. Có những loại anten máy bộ đàm nào Thường thì phụ kiện này được sản xuất để sử dụng được một trong 2 tần số uhf hoặc vhf, thường được gọi là hai băng tần vô tuyến được sử dụng rộng rãi trong truyền hình, đài fm, điện thoại di động, máy nhắn tin. Ăng ten có tần số uhf: tần số băng tần uhf là 300mhz - 3000mhz, bước sóng 1m -

Có những loại anten máy bộ đàm nào

Thường thì phụ kiện này được sản xuất để sử dụng được một trong 2 tần số uhf hoặc vhf, thường được gọi là hai băng tần vô tuyến được sử dụng rộng rãi trong truyền hình, đài fm, điện thoại di động, máy nhắn tin.

Ăng ten có tần số uhf: tần số băng tần uhf là 300mhz - 3000mhz, bước sóng 1m - ". Uhf" 0.1m,

Ăng ten với tần số vhf: dải tần số uhf cho máy thương mại là từ 400-512 mhz. Bước sóng là 10m - ". Uhf" 1m, dải tần vhf là 30mhz - 300mhz, cho sản phẩm thương mại từ 136-174 mhz.

Xem thêm : http://bodamso.vn/may-bo-dam/bo-dam-motorola-16.html

Anten máy bộ đàm cầm tay là một phụ kiện được thiết kế và chế tạo để chịu trách nhiệm thu phát tín hiệu. Khi nó ở trạng thái gửi nó chuyển đổi dòng điện vô tuyến thành sóng vô tuyến điện. Khi nó ở trạng thái nhận nó chuyển sóng điện từ thành dòng điện tần số. Anten dùng để làm gì - Ăng ten vô tuyến được thiết kế để nhận và gửi tín hiệu vô tuyến. Khi ăng-ten nhận được thông tin, nó tiến hành chuyển sóng điện từ thành một dòng vô tuyến. Khi ăng-ten gửi tín hiệu, chúng chuyển đổi dòng vô tuyến thành sóng điện từ sao cho loa của máy nhận có thể hiểu và phát ra âm thanh. - Tất cả các máy bộ đàm cầm tay cần một ăng-ten mới để giao tiếp với nhau một cách rõ ràng. Và nếu không có ăng-ten không thể sử dụng thiết bị này để giao tiếp dễ bị trục trặc hoặc có vấn đề khác. Do đó, vai trò của ăng-ten rất quan trọng trong việc giao tiếp vô tuyến. - Ăng-ten được sử dụng cho thiết bị này bị hư hỏng khi va chạm xảy ra và nếu hỏng hóc thì phải được thay mới. Chính vì thế, chúng ta cần chọn những đơn vị có uy tín tiếng tăm để mua sắm, trang bị được và sử dụng ăng-ten lâu hơn. Có những loại anten máy bộ đàm nào Thường thì phụ kiện này được sản xuất để sử dụng được một trong 2 tần số uhf hoặc vhf, thường được gọi là hai băng tần vô tuyến được sử dụng rộng rãi trong truyền hình, đài fm, điện thoại di động, máy nhắn tin. Ăng ten có tần số uhf: tần số băng tần uhf là 300mhz - 3000mhz, bước sóng 1m -

Hiệu suất của anten liên quan gì đến khoảng cách và quy mô

- Đối với từng tần số của thiết bị sẽ cho ra một bước sóng cụ thể. Bước sóng dài được tạo ra tần số thấp và ngược lại. (tần số 150.00mhz tạo ra bước sóng khoảng 7 feet hoặc 1.14m.) Tần số 450.00mhz cho ra bước sóng 0.7m hoặc 2feet.

- Trước tiên, khi ăng ten tương đối gần với bước sóng bộ đàm hoạt động tốt hơn. Điều đó tức là nếu ăng-ten cung cấp chất lượng thu phát tốt nhất nếu dài 2,14m với phạm vi bước sóng 1,5 - 3m

- Tiếp theo, độ dài phân đoạn của bước sóng ở ăng-ten cũng có thể vẫn được thu phát tín hiệu tốt. Ta có thể hiểu theo ví dụ này: kích thước trung bình của tần số uhf cao khoảng 70cm. Và ăng-ten 7cm, 15cm, 30cm có thể truyền tải tốt. Rất khó để biết chính xác chiều dài của chúng bởi vì ăng-ten thực có thể được quấn quanh một trục.

- Đặc biệt đối với máy bộ đàm di động, nên sử dụng ăng-ten ngắn hơn. Bởi vì chúng làm cho thiết bị nhỏ gọn cầm tay.

- Ăng-ten có nhiều kích cỡ, chúng vẫn hoạt động dù được quấn xung quanh 1 trục, rút ngắn chiều dài vật lý có thể nhìn thấy cảu anten. Các anten này có cùng hiệu năng trong mọi tình huống và các điều kiện khác nhau của môi trường.

 

Tham khảo : 4 bước trang bị hệ thống bộ đàm tốt